VZDĚLÁVACÍ PROGRAM JESLIČEK

ROZVOJ DŮVĚRY V SEBE SAMA A OKOLNÍ SVĚT

 

Program třídy je určen pro věk od 18 měsíců do 3 let.  

 

Pečlivě připravené prostředí, bohaté na podněty a možnost vlastní volby, napomáhá dětem k rozvoji fyzických, senzorických, intelektuálních, psychických a sociálních dovedností, které jsou základem pro celistvé propojení svalové i nervové soustavy těla a práce mysli.  

U jesličkových dětí se aktivně soustředíme na podporu rozvoje v sedmi vzdělávacích oblastech. Každá z nich disponuje škálou tří stupňů míry osvojení si dané dovednosti. Děti se citlivým způsobem učí základům péče o sebe, navazování vztahů se svými vrstevníky, dospělými a respektu k okolnímu světu. Pracujeme na rozvoji jemnohmotné motoriky, jako je úchop rukou a její koordinace, rozvoj a tříbení smyslových zkušeností vztahujících se k hmatovým, vizuálním, sluchovým, čichovým a chuťovým vjemům. Stejně tak věnujeme pozornost hrubé motorice a koordinaci vlastního těla ve vztahu k sobě a okolí. Děti se učí zvládání činností každodenního života jako je samostatné oblékání, jedení, používání toalety či nošení předmětů.

 

PROGRAM DNE V JESLIČKOVÉ TŘÍDĚ JE K NAHLÉDNUTÍ ZDE

 

PŘIPRAVENÉ PROSTŘEDÍ

Pro ty nejmenší máme u nás všechno na míru. Šatničku, uzpůsobené toalety a umyvadla, vlastní třídu včetně kuchyňky a vybavení. Vše je připravené s citem, podle principů Dr. Marie Montessori a Feng Shui

 

                                             Jesličkové toalety

ROZVOJ VZDĚLÁVACÍCH DOVEDNOSTÍ

Aktivně se soustředíme na senzitivní období vývoje každého dítěte. Pozornost věnujeme rozvoji celkem 79 dovednostem v sedmi vzdělávacích oblastech v připraveném prostředí třídy. 

 

                                  Prostor hlavní jesličkové třídy

ROZVOJ JAZYKOVÝCH DOVEDNOSTÍ

Velkou péči věnujeme rozvoji jazykových dovedností v anglickém a českém jazyce, které se ve věku do 3 let aktivují v kvalitě rodného jazyka a utváření zdravého obrazu dítěte o sobě samém.

 

                                     Radost při oslavě Mikuláše

 

Videa z jesliček

Momentky z jesličkové třídy